CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH VƯỢT TRỘI

Không giới hạn đề nghị đối ứng viên nếu thấy không phù hợp trong 7 ngày đầu thử việc

Đảm bảo cung ứng ứng viên thay thế nếu ứng viên tự ý nghỉ việc trong thời gian thử việc

Được tối đa 02 lần để nghi thay đổi ứng viên nếu như không phù hợp trong thời gian thử việc tối đa 60 ngày

ỨNG VIÊN
0 +

Nhân lực 72h sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của các Doanh nghiệp với hơn 10.000 ứng viên trong mọi ngành nghề lĩnh vực.

CỘNG TÁC VIÊN
0 +

Với đội ngũ CTV hơn 500 người là điểm mạnh nhất của Nhân lực 72h nhằm đáp ứng như cầu ứng viên chỉ trong 72h.

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ NHANLUC72H

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Hơn 500+ doanh nghiệp đã lựa chọn Nhân lực 72h để tuyển dụng hiệu quả hơn