Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm khách hàng
2-9 Triệu Tùy thuộc vào các yếu tố sau
 • Thời gian cung ứng nhân sự
 • Chất lượng ứng viên công ty cần
 • Thương hiệu của công ty cần tuyển
New

Nhân viên bán hàng

Không tìm kiếm khách hàng
1,5-7 Triệu Tùy thuộc vào các yếu tố sau
 • Thời gian cung ứng nhân sự
 • Chất lượng ứng viên công ty cần
 • Thương hiệu của công ty cần tuyển
New

Nhân viên Part-time

Bán thời gian
3-5 Triệu Tùy thuộc vào các yếu tố sau
 • Thời gian cung ứng nhân sự
 • Chất lượng ứng viên công ty cần
 • Thương hiệu của công ty cần tuyển
New

Công nhân sản xuất

Tìm kiếm khách hàng
1,5-7 Triệu Tùy thuộc vào các yếu tố sau
 • Thời gian cung ứng nhân sự
 • Chất lượng ứng viên công ty cần
 • Thương hiệu của công ty cần tuyển
New

Nhân sự quản lý cấp cao

Bán thời gian
20-40 Triệu Tùy thuộc vào các yếu tố sau
 • Thời gian cung ứng nhân sự
 • Chất lượng ứng viên công ty cần
 • Thương hiệu của công ty cần tuyển
New

Combo nhiều vị trí

Mở mới công ty
Từ 30 triệu Tùy thuộc vào các yếu tố sau
 • Thương hiệu của công ty
 • Các vị trí muốn tuyển dụng
 • Thời gian cung ứng
New
ỨNG VIÊN
0 +

Nhân lực 72h sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của các Doanh nghiệp với hơn 10.000 ứng viên trong mọi ngành nghề lĩnh vực.

CỘNG TÁC VIÊN
0 +

Với đội ngũ CTV hơn 500 người là điểm mạnh nhất của Nhân lực 72h nhằm đáp ứng nhu cầu ứng viên chỉ trong 72h.

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ NHANLUC72H

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Hơn 500+ doanh nghiệp đã lựa chọn Nhân lực 72h để tuyển dụng hiệu quả hơn