Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm khách hàng
2-5 Triệu Tùy thuộc vào các yếu tố sau
 • Thời gian cung ứng nhân sự
 • Chất lượng ứng viên công ty cần
 • Thương hiệu của công ty cần tuyển
New

Nhân viên bán hàng

Không tìm kiếm khách hàng
2-4 Triệu Tùy thuộc vào các yếu tố sau
 • Thời gian cung ứng nhân sự
 • Chất lượng ứng viên công ty cần
 • Thương hiệu của công ty cần tuyển
New

Nhân viên Part-time

Bán thời gian
1-3 Triệu Tùy thuộc vào các yếu tố sau
 • Thời gian cung ứng nhân sự
 • Chất lượng ứng viên công ty cần
 • Thương hiệu của công ty cần tuyển
New

Công nhân sản xuất

Tìm kiếm khách hàng
Dưới 1 Triệu Tùy thuộc vào các yếu tố sau
 • Thời gian cung ứng nhân sự
 • Chất lượng ứng viên công ty cần
 • Thương hiệu của công ty cần tuyển
New

Nhân sự quản lý cấp cao

Bán thời gian
5-10 Triệu Tùy thuộc vào các yếu tố sau
 • Thời gian cung ứng nhân sự
 • Chất lượng ứng viên công ty cần
 • Thương hiệu của công ty cần tuyển
New

Xuất khẩu lao động các nước

Bán thời gian
50-300 Tr Tùy thuộc vào các yếu tố sau
 • Nước muốn đi xuất khẩu
 • Bằng cấp và kinh nghiệm
 • Bằng tiếng nước ngoài
New
0 +
ỨNG VIÊN

Nhanluc72h sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của các Doanh nghiệp với hơn 10.000 ứng viên trong mọi ngành nghề lĩnh vực.

0 +
CỘNG TÁC VIÊN

Với đội ngũ CTV hơn 500 người là điểm mạnh nhất của Nhanluc72h nhằm đáp ứng như cầu ứng viên chỉ trong 72h.

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ NHANLUC72H

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Hơn 500+ doanh nghiệp đã lựa chọn nhanluc72h để tuyển dụng hiệu quả hơn